13. decembris, 2018, Ceturtdiena

Veldze, Lūcija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Seminārs eTwinning vēstniekiem.

13.11.2017 12:41

Seminārs eTwinning vēstniekiem.

Mūsdienu dinamiskajā pasaulē, strādājot skolā, pedagogam visu laiku ir jācenšas apgūt jaunas zināšanas un metodes pedagoģiska procesa pilnveidei. Lai skolotāji varētu palīdzēt saviem skolēniem attīstīt mūsdienās nepieciešamās prasmes, ir jāmainās mācību procesam un arī skolotājam nemitīgi ir jāmācās. 

Novembra sākumā man bija iespēja doties uz Bristoli, lai kopā ar 150 eTwinning vēstniekiem no visas Eiropas piedalītos apjomīgās mācībās.
ETwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). Tā ir Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā metodi mācību un audzināšanas procesā un veicinot skolotāju tālākizglītību IKT un valodu jomā.
Etwinning piedāvā drošu bezmaksas sadarbības platformu www.etwinning.net, kurā 42 Eiropas valstu izglītības darbinieki drošā interneta vidē var:

• veidot virtuālus sadarbības projektus,
• izveidot savus metodiskos materiālus, piedalīties interešu grupās,
• piedalīties vebināros un tiešsaites kursos par IKT izmantošanu skolā dažādos mācību priekšmetos,
• atrast sadarbības partnerus citiem projektiem (Erasmus+, Nordplus u.tml.).
Nodarbību saturs Bristoles seminārā tika plānots, izmantojot aktīvās mācīšanās pieeju "mācies darot", līdz ar to nodarbību saturs tika apgūts, veicot praktiskus uzdevumus atbilstoši sasniedzamajam rezultātam. Tas ļāva mums nostiprināt apgūtās prasmes, lai pēc tam tās nodotu saviem skolēniem un citiem kolēģiem skolā. Šī bija lieliska iespēja praktiski, caur piemēriem izprast, kā mācīt 21.gadsimta prasmes skolēniem.

Interesanta bija iespēja iepazīties ar citu skolotāju pieredzi, kā arī pārrunāt jautājumus, kas ir saistīti ar moderno tehnoloģiju izmantošanu mācību darbā skolās.

Iesaku visiem pedagogiem iesaistīties eTwinning, gūstot starptautisku pieredzi un domu apmaiņu ar pedagogiem dažādās valstīs, iespēju popularizēt savu un skolas pieredzi, iegūt zināšanas par citu tautu kultūras kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm. Kā arī tā ir laba iespēja pilnveidot svešvalodu prasmes, iemaņas darbā ar IKT, iespēja smelties idejas un iedvesmu, vērojot, kā strādā kolēģi citās valstīs.

Esmu pateicīga eTwinning Nacionālajam atbalsta dienestam par iespēju piedalīties šajā seminārā, uzzināt daudz jauna, satikt daudz atvērtu, radošu un zinātkāru pedagogu, kuri arī ir gatavi ieviest novitātes savā pedagoģiskajā darbībā, mācīt skolēnus ar jaunām metodēm un tehnoloģijām, kā arī integrēt eTwinning projektu kā metodi mācību satura apguvē.

Ineta Lielkalne
Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolotāja
eTwinning vēstniece Latvijā