21. jūnijs, 2018, Ceturtdiena

Monvīds, Egita, Emīls

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par Salacgrīvas vidusskolas sporta zāles remonta norisi

05.09.2017 11:06

Par Salacgrīvas vidusskolas sporta zāles remonta norisi

Lai radītu labvēlīgus apstākļus sportistu sasniegumiem, Salacgrīvas novada dome finansiāli atbalstīja Salacgrīvas vidusskolas sporta zāles grīdas remontu, piešķirot 4500,- EUR lielu finansējumu. Plānotie remontdarbi tika uzsākti paredzētajā termiņā – 2017.gada jūnija mēnesī. Tā kā sporta zāles grīdas tālākajā kreisajā malā tika konstatēti grīdas konstrukciju bojājumi (grīda nebija stabila, bija bojāti zāles malā esošie ventilācijas šahtu vāki), primāri tika veikti remontdarbi zem zāles grīdas.

Darbu veikšanas procesā atklājās vairāki būtiski bojājumi, kas prasīja ilgāku labošanas laiku. Pateicoties meistaru pūlēm, remontdarbi zem zāles grīdas, veicot ventilācijas šahtu vāku demontāžu un grīdas nostiprināšanu 60 m2 platībā, tika pabeigti pirms nometņu un Latvijas mēroga pasākumu (Positivus, latviešu starptautiskā ģimeņu saieta “3x3”, Latvijas sporta un citu nometņu) norises, kuru laikā remontdarbus nebija iespējams veikt.
Jūlija mēnesī, satiekoties Salacgrīvas sporta nozares pārstāvjiem, ar Salacgrīvas novada domes atbalstu, tika nolemts paplašināt sporta zāles remonta iespējas, ne tikai salabojot bojātās virsmas un uzstādot aizsargrežģus pie sporta zāles radiatoriem, bet arī mainot līdzšinējo zāles dizainu - padarot to modernāku un vizuāli estētiskāku. Paldies Kasparam Neimanim par izstrādātajiem zāles dizaina paraugiem, Atim Jirgensonam un Gintam Ronim par tehniskajām konsultācijām.
Dažādu sporta nozaru pārstāvji, kuri ikdienā izmanto Salacgrīvas vidusskolas sporta zāli, tikās vairākas reizes, apspriežot iespējamos dizaina risinājumus un krāsu paraugus, jo viedokļi visu tikšanās reižu laikā bija ļoti atšķirīgi, kas apgrūtināja zāles remontdarbu savlaicīgu uzsākšanu.
Augusta mēnesī tika izstrādāts sporta zāles dizaina noslēguma variants, paredzot grīdu nevis kārtējo reizi noklāt ar krāsas kārtu, bet pilnībā noslīpēt līdz koksnei, izceļot koka grīdas klājumu un dabiskumu (kas sasaucas arī ar Salacgrīvas vidusskolas īstenoto vides projektu pamatidejām). Sporta zāles dizainā paredzēts ievērot Salacgrīvas novada krāsu konceptu, veicinot mūsu novada atpazīstamību.
Paldies Salacgrīvas novada domei par piešķirto papildus finansējumu 6569,- EUR apmērā. Ārpus paredzēto darbu tāmes tika nolemts ieguldīt līdzekļus ne tikai sporta zāles grīdas remontā, bet arī sienu krāsošanā, pieskaņojot tās grīdas dizainam.
Jūlija un augusta mēnešos tika veiktas cenu aptaujas un noskaidrotas nepieciešamās remontdarbu papildus izmaksas. Šobrīd ir iegādāti nepieciešamie materiāli sporta zāles aizsargrežģu un apmaļu izgatavošanai. Kamēr notiek materiālu žāvēšanas process un paredzēto konstrukciju izgatavošana, diemžēl, nepieciešams laiks. Tā kā veicamie darbi ir saistīti viens ar otru (jo, piemēram, grīdas remontdarbus nevar veikt, ja nav izgatavotas apmales, kuras jāiestiprina esošajā materiālā, tāpat nav loģiski nokrāsot sienas, ja pēc tam tiek veikti slīpēšanas darbi, kuru laikā putekļi noklās svaigi krāsotās virsmas), grīdas slīpēšanas darbus plānots uzsākt 18.septembrī. Darāmā ir daudz, jo remontdarbu laikā pakāpeniski atklājas jauni bojājumi, kuru labošana atkal prasa laiku.
Kāpēc skolēnus 2017./2018. mācību gada 1.septembrī nevarējām iepriecināt ar skaistu sporta zāles grīdas krāsojumu? Jo šajā gadījumā tika likts uzsvars uz padarīto darbu kvalitāti un ilgtermiņa ieguldījumu. Protams, vieglāk un ērtāk bojājumus vienkārši glīti aizkrāsot. Bet – vai tas ir labākais variants? Virspusēji un pavirši veicot remontu, rezultāts pilnīgi noteikti ir redzams ātri, bet par to retorisks jautājums – kas svarīgāks: ātrums vai kvalitāte?

Salacgrīvas vidusskolas direktore Sanita Šlekone

Zāle.jpg