21. jūnijs, 2018, Ceturtdiena

Monvīds, Egita, Emīls

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Korģenes ciema svētki

05.09.2017 09:43

Korģenes ciema svētki

Augusta pēdējā sestdienā Korģenē notika trešie ciema svētki. 26. augusta rīts daudziem no biedrības „Mēs Korģenei” bija stresa pilns. Līst lietus,  bet vakarā pasākums, ko darīt – atcelt, vai pārcelt uz telpām? Vai cilvēki nāks, vai soli nebūs pustukši? Tomēr viss izvērās labi, vējš iztrenkāja mākoņus un uzspīdēja saulīte.

Arī skatītāji sanāca, sākumā vairāk padzīvojušie un bērni, nedaudz vēlāk arī jaunie. Uz pēdējo zaļumballi Korģenē sabrauca arī salacgrīvieši un korģenieši no Cēsīm un Ainažiem. Saskaitot, cik tad īsti bija pasākuma apmeklētāji, sanāca tuvu simtam.
Pēc nodziedātās Korģenes himnas, apsveikuma vārdus korģeniešiem sacīja novada  priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos Evija Keisele.
Par to  kā gājis sanākušajiem atstāstīja vietējās čaukstenes Gunita Bisniece, Arita Majore un „viesmāksliniece” Kristīne Brente no Svētciema, kuras ar humora piesitienu apčaukstēja visu, kas notiek Korģenē, gan to, ka no vieniem ciema svētkiem līdz vakarējiem piedzimuši četri mazuļi, gan to, ka mums ir divi jaunie skolēni. Kristīnei kā iebraucējai  interesēja viss, kas tad ir tajā ēkā pie estrādes, kur tiek veikti apjomīgi darbi. Nu tad Gunita un Arita čaukstēja un stāstīja gan par biedrību, bērnudārzu, feldšerpunktu un frizētavu. Tika aprunāta arī mūsu veikala Sandriņa (Sandra Pālēna), pie kura var iegādāties visu, ko sirds kāro, ja nav, tad atved vēlāk.
Arī ansambļa „Dziedātprieks” repertuārā skanēja lustīgas dziesmas. Bija ne tikai jāklausās, bet arī jāpakustās, lai nenosaltu. Priekšnesumus sniedza arī mūsu vietējie pašdarbnieki – ksilofonu spēlēja Nikola Ozoliņa un Adrians Majors, dziedāja Undīne Ozoliņa un līnijdejas dejoja K3 – Korģenes kantri klubiņa meitenes un viņu vadītāja Dace Klintsone, vairākkārtējā pasaules līnijdeju čempione.
Suminājām mūsu feldšerīti Anitu Straubergu gan par viņas darbu, gan sadarbību ar biedrību. Tāpat paldies tika sabiedriskā centra pārvaldniekam – galvenajam “storožam” Romānam Rozmisam, kurš nenoguris rūpējas par to, lai būtu kārtība un apkopta apkārtne.
Svētkos Čaukstenes noskaidroja arī ar mazbērniem bagātāko omi un opīti ciemā. Šis tituls tika Romānam un Andai Rozmisiem. Par atjautīgāko korģenieti publika atzina Andreju Brandi, par čaklāko – Guntu Zālīti. Sumināta tika arī gados cienījamākā svētku dalībniece Irēna Zmičerevska un trīs Mēs – Korģenei biedri, kuri gada laikā atzīmējuši nozīmīgas dzīves jubilejas.
Svētku ballītē muzicēja salacgrīvieši Agita Zvejniece un Reinis Maurītis, un korģenieši lustējās līdz rīta gaismiņai.
Par spīti vējiem, ļaudis labi atpūtās, izdejojās un sacīja paldies par jaukajiem svētkiem. Labās atsauksmes dod gandarījumu un prieku, ir vērts censties un aizmirstas visas problēmas organizēšanas gaitā.
Dace Cīrule