16. jūlijs, 2018, Pirmdiena

Hermīne, Estere

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Tiek izsludināta Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšana

03.08.2017 12:42

Tiek izsludināta Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšana

Salacgrīvas novada dome izsludina Salacgrīvas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu. Kandidātu pieteikšanas termiņš līdz 2017.gada 11.augustam plkst.16:00

Pieteikumu veidlapa un kandidāta rakstveida paziņojums jāiesniedz Salacgrīvas novada domes Klientu apkalpošanas centrā Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 109.kabinetā

Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu izvirzīšana notiek atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5., 6., 7. un 8.panta prasībām

Par novada vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt Latvijas pilsoni:
• Kurš prot latviešu valodu;
• Kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
• Kurš nav Saeimas, Salacgrīvas novada domes deputāti;
• Kurš nav citas vēlēšanu komisiju loceklis.
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:
• Reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajam pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām;
• Katram Salacgrīvas novada domes deputātam;
• Ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (vēlētāju grupai).
Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.
Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Pieteikuma veidlapas un kandidāta rakstveida paziņojuma paraugs pieejams mājaslapā www.salacgriva.lv, Salacgrīvas novada domē, kā arī Ainažu pilsētas un Liepupes pagasta pārvaldēs

SALACGRĪVAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS LOCEKĻA KANDIDĀTA PIETEIKUMS