19. jūlijs, 2018, Ceturtdiena

Jautrīte, Kamila, Digna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Karjeras atbalsta projekts Salacgrīvas novadā

06.07.2017 13:10

Karjeras atbalsta projekts Salacgrīvas novadā

Marta beigās Salacgrīvas novada dome noslēdza līgumu ar VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūra) par ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizāciju novadā līdz 2020.gadam. Salacgrīvas novadā projektā iesaistītas visas skolas – K.Valdemāra Ainažu pamatskola, Liepupes vidusskola un Salacgrīvas vidusskola. 

Projekta kopējais trīs gadu finansējums Latvijā ir 21 645 410 EUR, tai skaitā: 18 398 598 EUR - ESF finansējums, 3 246 812 EUR - valsts budžeta finansējums.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekts paredz informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrādi un publiskošanu (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros strādājošie pedagogi-karjeras konsultanti visa projekta laikā saņems papildus atbalstu karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.

Projekta ietvaros tiek rīkoti pasākumi, kas izglīto skolēnus par dažādām profesijām, darba vietām, izglītības iespējām. Aprīlī tika izstrādāts pasākumu plāns. Īsajā laika posmā kopš līguma noslēgšanas novada skolās notikuši vairāki pasākumi- Liepupes un Salacgrīvas vidusskolās skolēni iepazinās ar robotikas pamatiem, nodarbības 165 skolēniem novadīja “ Tehniskās izglītības un jaunrades skolas” zinošie darbinieki. Liepupes skolēniem robotika jau ir zināma lieta, viņi varēja aizdot Lego We Do 2.0 komplektus salacgrīviešu nodarbībām. Dabaszinātņu dienas ietvaros visās skolās viesojās zinātniskais teātris Laboratorium .lv ar krāšņiem fizikas un ķīmijas eksperimentu demonstrējumiem, kurus noskatījās 345 skolēni.

Projekta ietvaros skolēni var apmeklēt muzejus un aktivitātes, ko maijā izmantoja visi Ainažu skolēni, apmeklējot Rīgas motormuzeju, iepazīstot, ko var paveikt auto inženieri, un etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kas sniedz uzskatāmu informāciju par senajiem arodiem. Liepupes vidusskolas jaunāko klašu skolēni iepazinās ar dzīvnieku kopēju darbu Rīgas zoodārzā, bet vecāko klašu skolēni apmeklēja Rīgas motormuzeju. Salacgrīvas vidusskolā projekta finansējumu izmantoja 4.a klase, apmeklējot “Laimas” šokolādes muzeju, kur iepazinās ar dažām profesiju pielietojumu šokolādes ražošanas procesā, kā arī apmeklē Bērnu zinātnes centru “ Tehnoannas pagrabi”, lai iepazītos ar tehniskāku profesiju pārstāvju darba iespējām. Pirmklasnieki Mazsalacā iepazinās ar koktēlnieka profesijas pamatiem, bet 2.a un 3.ab klašu skolēnu iepazina senos latviskos arodus Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, kā arī piedalījās nodarbībās Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, lai iepazītos, cik dažādi var strādāt dažādu jomu mākslinieki.

Visās skolās, protams ir uzskates stends, kas piedāvā informāciju par izglītības iespējām. Skolas organizē dažādus pasākumus un karjeras stundas, tikšanās ar absolventiem, dažādu profesiju pārstāvjiem.