19. jūlijs, 2018, Ceturtdiena

Jautrīte, Kamila, Digna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Es varu būt zaļš!

05.07.2017 12:36

No šī gada jūnija Latvijas Reģionu Televīzija “Re:TV” demonstrē jau piekto raidījumu cikla “Es varu būt zaļš” sezonu. Raidījums  veicina sabiedrības interesi par vidi un vides aizsardzību. Mēs visi kopā esam atbildīgi par vidi mums apkārt, par dabas resursu saglabāšanu. Jau no mazotnes svarīgi pieradināt bērnus pie pareizas attieksmes veidošanas pret vidi.  To dara gan pirmskolas iestādēs, gan skolās. Bet to vajadzētu ikdienā darīt arī ģimenē.

Salacgrīvas vidusskolas 3.a klases skolēni tika uzaicināti, sadarbībā ar Re TV  un Ivetu Auniņu, piedalīties eksperimentā par atkritumu sadalīšanos. Mērķis- izprast un parādīt atkritumu kaitīgo ietekmi uz vidi, parādīt, ka mūsu izmestie atkritumi dabā nekur nepazūd. Lai tie sadalītos, nepieciešams ļoti ilgs laiks. Eksperiments tika uzsākts 22.martā- Pasaules ūdens dienā, kad pie 3.a klases skolēniem ieradās Iveta ar operatoru. Skolēni sagatavoja kastes eksperimentam, sadalījās grupās, izvēlējās atkritumu veidus- metālu, plastmasas dažādus izstrādājumus, papīru, gumiju, dārzeņu, augļu mizas, dažādus dabas materiālus, stiklu, dzīvnieku kaulu, konfekšu papīrus. Visi šie materiāli tika novietoti uz kastēs sagatavotas dabīgas vides- augsnes, it kā tos kāds būtu izmetis. Skolēni prognozēja, cik ilgā laikā tie varētu dabā sadalīties. Tika  izveidotas novērojuma lapas, kurās eksperimenta laikā skolēni pierakstīja novēroto. Viss process tika uzfilmēts un 5.sezonas 1. raidījumā  “Es varu būt zaļš” 4. jūnijā eksperimenta sākumu varēja redzēt televīzijā. Eksperiments turpinājās. Skolēni vēroja, kā dažas kastes aizaug ar zāli, kā, sadaloties mizām, izdalās metāna gāze.

Tiek veidots otrs raidījums par šo eksperimentu. Tāpēc 30. jūnijā raidījuma vadītāja Iveta Auniņa un operators ieradās pie skolēniem, lai uzfilmētu, kas tad ar atkritumiem noticis 3 mēnešu laikā. Skolēni savas eksperimentu kastes nebija redzējuši veselu mēnesi. Liels bija pārsteigums, ka tajās dzīvo dažādas dzīvās radības- gliemeži, sliekas, zirnekļi, sīki kukainīši. Dažas kastes ļoti aizaugušas, bet divās kastēs praktiski nebija nekādas dzīvības. Skolēni secināja, ka tajās atrodas arī dabai viskaitīgākās lietas- lielāki plastmasas gabali, maisiņi, stikls. Skolēniem filmēšanas laikā tika uzdoti dažādi jautājumi. Bet secinājums bija, ka lielāko daļu prognožu nepiepildījās, jo pat papīrs 3 mēnešu laikā, atrodoties gan lietū, gan saulē, nav sadalījies. Lielākas izmaiņas notikušas ar mizām, nelielas- ar dzīvnieku kaulu. Filmētais materiāls tiks rādīts kādā no augusta raidījumiem Re TV "Es varu būt zaļš”.

Salacgrīvas vidusskola pirmo gadu aizvadījusi ekoskolu programmā ar izvēlēto tēmu “Veselīgs dzīvesveids”. Veicot eksperimentu, skolēni secināja, ka nevaram būt paši veseli, ja mums apkārt ir nesakopta vide, ja cilvēki nedomā par to, kur izmest savus atkritumus, par to kaitīgo ietekmi uz vidi, uz cilvēku veselību. Mūs visus skar klimata izmaiņas Eksperiments turpinās, jo divas klases meitenes rakstīs ZPD par atkritumu sadalīšanos, to kaitīgo ietekmi. Eksperimenta kastēm vēl būs “jāizdzīvo” gan vasaras saulē un lietū, gan rudens mainīgajos laika apstākļos, gan ziemas aukstumā un sniegā un “jāsagaida” pavasaris. Skolēni šādus ilgstošus vērojumus veic pirmo reizi.

Par sadarbību skolēni un skolotāja saņēma dāvanu- auduma maisiņu ar RE TV raidījuma “Es varu būt zaļš” un Latvijas vides aizsardzības fonda emblēmu. Varam būt tikai pateicīgi par šo izveidojušos sadarbību ar Re TV un Ivetu Auniņu. Mēs taču visi varam būt zaļi domājoši!

Paldies DIC “Ziemeļvidzeme” ,ka 30. jūnijā uz filmēšanu ielaida mūs savās telpās, jo ārā pūta liels vējš un lija lietus!

Skolotāja Lolita Valaņina